Sentences

 

S1 "Jesteś w naszych sercach."
S2 "Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci."     
S3 "Gdy gaśnie gwiazda, jej blask świeci jeszcze milion lat."
S4 "Na zawsze pozostaniesz w sercach tych, którzy Cię kochają."
S5 "Pamięć o Tobie żyje w nas."
S6 "Jesteś w naszych myślach każdego dnia."
S7 Kochać Cię było łatwo, zapomnieć niemożliwe.     
S8 "Na zawsze z nami."
S9 "Każdego dnia jesteś w naszych myślach."
S10 "Jesteś w naszych modlitwach."
S11 "Nie tracimy nigdy tych, których kochamy, bo możemy ich kochać w Tym, którego nie traci się nigdy."
S12 "Kto żyje w sercu tych, których pozostają, nie umiera."
S13 "Pociesza nas pewność, że zobaczymy się niebie."
S14 "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą."
S15 "W krainie życia ujrzyj dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele."
S16 "Z królestwa pokoju i łagodności Pan Cię wezwał. Czuwaj nad swoimi bliskimi, którzy zawsze myślą o Tobie."
S17 "W naszych sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie."
S18 "Daj Panie, Jego duszy wieczny odpoczynek, a światłości Twoja niech odbija się w Jego oczach."
S19 "Kto Cię poznał, kochał. Kto Cę kochał, opłakuje."
S20 "Twój obraz żyje w pamięci tych, który był drogi."
S21 "Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają."
S22 "Nie straciliśmy go. On zamieszka przed nami w Światłości Boga."
S23 "Nie pytam, Cię, Boże dlaczego go zabrałeś, lecz dziękuję za to, że nam go dałeś."
S24 "...pozostaniesz na zawsze w sercach tych którzy Cię kochali..."

 

 

The preffered sentence and chosen font should be mentioned in the "Notes" section in your order cart. You can also provide us with your own sentence.

 

Examplary fonts: 

 

Arial

Arial Black

Comic Sans MS

Courier New

Helvetica Neue

Helvetica

Impact

Lucida Grande

Tahoma

Times New Roman

Verdana

 

Se sei interessato a un carattere meno standard, contattami, cercherò di soddisfare le tue aspettative.