Firma Opal Fotoceramika Robert Pisula 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


Firma Opal Fotoceramika Robert Pisula uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.02.00-06-0050/20 pt. „Przygotowanie firmy Opal Fotoceramika do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-06-0050/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP


Cel projektu: Wdrożenie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją opracowanego na podstawie analiz możliwości eksportowych. Zwiększanie potencjału informatycznego firmy poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego. Internacjonalizowanym produktem są zdjęcia wykonywane na porcelanie i szkle, zazwyczaj pełniące funkcję fotografii nagrobkowej. Zdjęcia wykonywane przez Opal Fotoceramika od 30 la charakteryzują się wysoką jakością i trwałością.


Dofinansowanie projektu z UE: 181 050 zł

Wartość projektu: 472 258,91 zł