Ustawienie osób względem siebie na pomniku

Kiedy na pomniku mają znaleźć się fotografie kilku osób, stajemy przed dylematem jak ustawić zdjęcia względem siebie. Podpowiadamy jak ustawić osoby względem siebie, aby fotografie nagrobne prezentowały się jak najlepiej. Warto wspomnieć, że istnieją niepisane reguły, którymi warto się kierować, aby uzyskać jak najlepszy odbiór wizualny kompozycji.

Pierwsza decyzja dotyczy tego, czy chcemy, aby obie osoby były zwrócone w tym samym kierunku, czy może mają być zwrócone ku sobie. To drugie rozwiązanie często dotyczy dwóch oddzielnych porcelanek małżeństwa. 

W pierwszym przypadku, kiedy decydujemy się na ustawienie wszystkich osób w tym samym kierunku, najlepiej jest ustawić ich profile w taki sposób, aby wszystkie twarze zwrócone były w kierunku środka pomnik. (rys. 1)


ustawienie fotoporcelanek na pomniku w jednym kierunku

Rys. 1. Obie osoby zwrócone są w tę samą stronę, w stronę środka pomnika.W przypadku, kiedy pomnik jest wspólny dla pary małżonków, wtedy można ustawić profile w taki sposób, aby osoby były zwrócone twarzami do siebie (rys. 2). Kiedy na pomniku jest mało miejsca, można ustalić fotoceramiki w sposób pokazany na ilustracji obok. (rys. 3)


ustawienie fotoporcelanek na pomniku ku sobie

Rys. 2 Osoby zwrócone twarzami do siebieustawienie fotoporcelanek na pomniku jedna nad drugą

Rys. 3 Obie osoby zwrócone są w stronę środka pomnika, znajdują się jedna nad drugą.W przypadku małej ilości miejsca na pomniku, warto rozważyć opcję zamówienia jednej porcelanki, na której uwiecznione będą dwie osoby. W takim przypadku można skorzystać z większych płytek owalnych, prostokątnych, czy w kształcie serca. Fotoceramika owalna i prostokątna jest zazwyczaj w takim przypadku wykonywana w pozycji horyzontalnej. W cale złożenia zamówienia na fotoporcelanę dwóch osób, należy dodać zdjęcia obu postaci oraz zaznaczyć opcję dwóch osób na jednej porcelanie w punkcie 2. Ilość osób. Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem takiego ustawienia, prosimy o wybranie takiej opcji w formularzu zamówienia w punkcie 7. Dodatki - Projekt.